• Architektura Idzikowska

  • Strona internetowa / Pracownia projektowa


  • Zakres prac:

  • Indywidulany projekt graficzny. Wykonanie strony oraz wdrożenie projektu graficznego. Wykonaie Logotyp'u firmy. Wsparcie techniczne i merytoryczne przy określaniu funkcjonalności oraz zawartości strony.
  • zobacz on-line